<< - Tornar a sotacabina.com

Una historia catalana de Jordi Casanovas

gft sotacabina

Direcció de Sara DomènechMartí Poza

Actors:

Rut Pérez  com a Verdeny
Pau Guillemí  com a Joan Coma, Cani i Capellà
Natalia Guiardo  com a Maria Gallart
Emma Viciana  com a Mercedes Amat i Coma gran
Sònia Ninyerola  com a Núria
Sònia Ninyerola  com a Núria
Rut Pérez  com a Verdeny
Lluís Mansilla  com a Calanda
Pau Guillemí  com a Joan Coma, Cani i Capellà
Natalia Guiardo  com a Maria Gallart
Marc Miquel  com a Josep, Pedro el moro i Arturo Amat
Anna Garcí­a  com a Muerta
Aina Prats  com a Laia i Júlia Amat
Rita Ollé  com a Mare

Altres:

disseny grafic Montse Giralt
il·luminació Júlia Bauer
 
Arxiu obres