<< - Tornar a sotacabina.com

Una historia catalana de Jordi Casanovas

gft sotacabina

Direcció de Sara DomènechMartí Poza

Actors:

Rut Pérez  com a Verdeny
Pau Guillemí  com a Joan Coma, Cani i Capellà
Natalia Guiardo  com a Maria Gallart
Emma Viciana  com a Mercedes Amat i Coma gran
Sònia Niñerola  com a Núria

 
Arxiu obres